Leestijd: 4 minuten

Laadpalen installeren verplicht vanaf 2020 – wat er voor u verandert

U heeft vast ook al opgemerkt dat de afgelopen jaren het aantal elektrische voertuigen aan de weg aanzienlijk is toegenomen. In januari 2020 reden er – vergeleken met het jaar daarvoor – zelfs meer dan het dubbele aantal elektrische auto´s rond. Verwacht wordt, dat er in 2030 zo´n 1,9 miljoen elektrische voertuigen in gebruik zullen zijn. Op dit moment telt Nederland vijfenvijftigduizend openbare laadpalen. Geschat wordt dat in 2030 1,7 miljoen laadpalen nodig zijn om al die elektrische auto´s te kunnen opladen. Het kabinet heeft al in maart 2020 verplichtingen aan ondernemend Nederland tot het plaatsen van een laadinfrastructuur/laadpalen voor elektrische voertuigen gesteld.

Er is dus werk aan de winkel.

Reden te meer om u eens goed te informeren wat deze verplichtingen voor uw bedrijfsvoering inhouden en of deze ook op u van toepassing zijn. Maar nét zo belangrijk: hoe kunt u voordeel behalen uit de installatie van een laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen?

De Snellaad Specialist biedt u hierbij de helpende hand. Als expert op het gebied van duurzame oplossingen begeleiden wij u stap-voor-stap, naar een emissievrije toekomst. Neem contact met ons op en samen met u komen wij tot een oplossing die past bij uw bedrijfsvoering en die zowel praktisch en zelfs financieël aantrekkelijk voor u kan zijn.

 

Wat zijn die wettelijke verplichtingen?

Ondernemend Nederland kan er niet meer omheen.

Het klimaatakkoord, dat in 2015 in Parijs is gesloten, heeft rechtstreekse gevolgen voor de manier waarop wij in de toekomst ons vervoer privé en zakelijk zullen gaan organiseren. In Nederland tracht men een verlaging van 49% van de CO²- uitstoot te realiseren in 2030. Voor 2050 zal de uitstoot zelfs tot 95% teruggedrongen moeten zijn. Gebleken is dat de hoeveelheid broeikasgassen voor 20% door het wegverkeer wordt veroorzaakt. De Nederlandse Overheid gaat dus het elektrisch rijden stimuleren met belastingvoordelen, subsidies, maar ook met wettelijke verplichtingen.

Vanaf maart 2020 is er – afhankelijk van de huidige staat van uw bedrijfspand en het omliggende bedrijfsterrein – de verplichting om een laadinfrastructuur te installeren.

Geldt deze maatregel ook voor u?

  • Nieuwe bedrijfspanden met 10 of meer parkeervakken zijn verplicht minimaal 1 oplaadpunt te plaatsen;
  • Bedrijfspanden die een ingrijpende renovatie ondergaan en die over 10 of meer parkeervakken beschikken, zijn tevens verplicht minimaal 1 laadpaal te plaatsen.

Afhankelijk van de aard, de grootte en kosten van de renovatie is de aanleg van een laadinfrastructuur al dan niet verplicht;

  • Voor reeds bestaande bedrijfspanden met 10 of meer parkeervakken zal er vanaf 2025 een wettelijke verplichting bestaan een laadinfrastructuur te installeren.

Valt uw bedrijf nu nog buiten de wettelijke verplichting, dan tóch kan het voordeliger zijn nu mee te profiteren van de huidige subsidies en financieringsmogelijkheden. Hieronder meer daarover.

 

 

Wat zijn de keuzemogelijkheden voor laadpunten?

De installatie van laadinfrastrucuur is een aanzienlijke investering in de toekomst die niet zo een-twee-drie eventjes online geregeld wordt. Verschillende factoren spelen een rol bij de keuze tussen bijvoorbeeld één of wellicht meerdere, privélaadpalen, openbare laadpalen of snellaadstations.

  • Een privé laadpunt wordt bij u, of een van uw medewerkers thuis geplaatst en u kunt kiezen uit een vast of los laadsnoer, een lader met een back-office systeem, dat mogelijkheden geeft tot verrekening met bijvoorbeeld de werkgever of de belastingdienst. Ook bestaat er de keuze uit een enkele of dubbele lader en zijn er verschillende installatiemogelijkheden, zoals plaatsing aan een bestaande muur;
  • Een openbaar laadpunt vindt u bij grote winkelcentra of op publieke parkeerterreinen. Deze laadstations werken met een laadpas. U kunt uw nieuwe zakelijke laadpalen eenvoudig als openbaar laadpunt laten functioneren. Deze zijn geschikt voor alle typen elektrische voertuigen. Op deze manier kunt u uw investering sneller terug verdienen;
  • Een snellaadpunt kan binnen 30 minuten tot 80% opladen, uitgaande van een lege accu. Klanten, bezoekers en medewerkers van uw bedrijf kunnen zo in korte tijd hun voertuigen opladen.

 

Voor welk type laadpaal u ook kiest, belangrijk is bij de installatie rekening te houden met uw huidige netwerkaansluiting. Wellicht wilt u op termijn meerdere laadpalen toevoegen, en hier kan bij de installatie op ingespeeld worden.

Hoe kunt u geld (terug) verdienen met uw laadstation?

Het voordeel van een laadpaal met laadpas is dat u uw klanten, bezoekers en medewerkers een laadservice kunt bieden, al dan niet tegen aangepast tarief. Plaatst u een snellaadpunt dan kan een elektrische auto al binnen 30 minuten tot 80% zijn opgeladen.

Gaat u gastgebruik toestaan, dan heeft u met bijgeleverde software inzicht in de verschillende kosten van het laden, de laadduur, het ladingstarief en tijdstip van het laden. En u kunt er voor kiezen aangepaste tarieven in te stellen voor medewerkers, klanten of bezoekers om maximaal rendement te halen uit uw investering.

Aantrekkelijke subsidies en kortingen

De overheid en de gemeente heeft een breed pakket subsidies, die naast elkaar kunnen worden aangevraagd en zo duurzaamheid financieël interessant maken. Ter oriëntatie een kort overzicht welke subsidies en financieringen voor u van toepassing zouden kunnen zijn.

  • Gemeentelijke subsidies

Kiest u voor een openbaar toegankelijk laadstation, dan kan er afhankelijk van het regionale beleid subsidie door uw gemeente worden verleend.

  • Milieu investerings aftrek (MIA) en Vamil-regeling

Wanneer u een zakelijke laadpaal aanschaft kunt u op de MIA regeling aanspraak maken. Hiermee kunt u (indien deze wordt toegekend) tot 36% van het totale investeringsbedrag in mindering brengen op uw fiscale winst. Daarbij horen ook de kosten van installatie van uw laadinfrastructuur. Wilt u daarnaast uw wagenpark uitbreiden tot milieuvriendelijk rijden, dan kan ook voor de aanschaf van elektrische voertuigen een aanspraak op de MIA worden gemaakt. De Vamil-regeling biedt de mogelijkheid om 75% van uw investeringskosten af te schrijven en kan dus een liquiditeit- en rentevoordeel opleveren. U kunt dit zelfs op een willekeurig belastingjaar van uw keuze toepassen.

  • De overheid biedt voor ondernemers die willen overstappen op een elektrisch wagenpark,

aantrekkelijke vrijstellingen en kortingen op bepaalde belastingen.

Wacht dus niet te lang en maak nu een afspraak met De Snellaad Specialist bij u in de buurt, die u zorgeloos helpt overstappen naar een emissie-vrije toekomst.